Strona główna

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji
Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego PTA na temat:

Od realiów do praktyki
– HAE i inne nagłe stany zagrożenia życia w alergologii

organizowanej pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 marca 2019 r.
w Hotelu Airport Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie

z poważaniem – dr n. med. Tomasz Matuszewski
przewodniczący Komitetu Naukowego

PARTNEREM KONFERENCJI JEST

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

SPONSOR

SPONSOR